Bij een nieuw gezin probeer ik altijd een goede inschatting te maken van de gezinssituatie in huis. Ik probeer het gezin daarin te ondersteunen. Ik leer het gezin zorg te dragen voor hun pasgeborene. De eerste week na de bevalling is vaak nogal een omschakeling voor het gezin. In deze drukke week gaan we samen rust en regelmaat creƫren voor de baby en het gezin.

Het welzijn van moeder en baby wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Ik houd dit bij in het kraamboek. Bij afwijkende controles neem ik contact op met de verloskundige. De zorg van moeder en kind staat voorop.

Het streven is dat je na 8 tot 10 dagen in staat bent zelfstandig de zorg voor je baby, het gezin en het huishouden op je te nemen. We bouwen de zorg tijdens de kraamperiode geleidelijk af. Het is de taak van de kraamverzorgende om jullie vanuit haar deskundigheid te adviseren en te ondersteunen.

Persoonlijk & Bijzonder!
Persoonlijk & Bijzonder!